Wolfsbos ABC

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

c

Cambridge EnglishCambridge Certificate op RSG Wolfsbos

Engels wordt steeds belangrijker in Nederland, bijvoorbeeld  in het bedrijfsleven en daarom ook in het onderwijs. Op hogescholen en universiteiten zijn tegenwoordig de meeste studieboeken in het Engels. Steeds vaker worden colleges in het Engels gegeven.RSG Wolfsbos wil leerlingen de kans bieden Engels op een hoog niveau te leren, onder andere voor een goede aansluiting op een vervolgstudie. Vandaar dat de school de gelegenheid wil bieden om het Cambridge Certificate te behalen.

Wat is de meerwaarde van een CAE-en FCE diploma?
Een CAE-diploma is een gangbaar toelatingscriterium bij inschrijving voor universitaire en HBO studies in Nederland waarbij Engels de voertaal is. Veel buitenlandse universiteiten eisen zelfs van buitenlandse studenten die zich willen inschrijven dat zij in het bezit zijn van een CAE-diploma.

Wat is het verschil tussen CAE en vwo-Engels?
CAE is op een aantal vlakken moeilijker dan vwo-Engels, omdat er meer nadruk ligt op de finesses van de Engelse taal en je bij het examen geen hulpmiddelen, zoals woordenboeken of een laptop, mag gebruiken.

Lessentabel
Leerlingen krijgen een extra lesuur per week Cambridge Engels naast de reguliere lessen Engels. Daarnaast moet de leerling uiteraard ook thuis werken. We gebruiken Engelstalige boeken. Verder  zal er een aantal keren een native speaker in de klas worden uitgenodigd.

Het is een intensief programma met als doel in de derde klas het FCE-niveau (First Certificate in English) af te ronden. Om dit te bereiken is behalve veel enthousiasme ook een bepaalde aanleg nodig. We streven ernaar om de leerlingen die deze weg inslaan, in de vijfde klas deel te laten nemen aan het CAE-examen (Cambridge English:  Advanced). Het FCE en CAE zijn officieel erkende diploma’s van Cambridge University.  

Kosten
De kosten zijn € 200,- per schooljaar voor de lessen, en € 40,-  voor het materiaal en extra activiteiten. De kosten voor deelname aan het examen aan het eind van leerjaar 3 en 5 bedragen t/- € 210,- per examen. Deelname daaraan is overigens niet verplicht.

Interesse?
Hebt u belangstelling of wilt u meer  informatie over het Cambridge Certificate op RSG Wolfsbos? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.M.E. Kats, s.m.e.kats@wolfsbos.nl of op het nummer 0528- 26 86 36.

 

 

 

 

« ga terug