Groene Driehoek

Kleinschaligheid

Op de locatie Groene Driehoek is het onderwijs georganiseerd volgens het principe “schooltjes in de school”. Hierbij zijn de (onderwijs-)teams zodanig over de gebouwen verdeeld, dat er kleine, herkenbare eenheden zijn, waarin mensen elkaar kennen en elkaar kunnen aanspreken. Aan het hoofd van een team staat een teamleider die voor de gang van zaken binnen het team verantwoordelijk is. De kleinschalige opzet vergroot de persoonlijke aandacht van mentoren en teamleiders voor de leerlingen.

Extra zorg

Als het nodig is biedt de school deskundige hulp aan leerlingen. Er kan dan ook hulp van een psycholoog en/of maatschappelijk werker worden ingeroepen. Het gaat daarbij om problemen met betrekking tot sociale vaardigheden, faalangst, sociaal-emotionele vaardigheden, leerstoornissen en motorische vaardigheden.

Onderbouw; brugperiode

De school kent een tweejarige brugperiode, waarbij het uitgangspunt is: “kiezen als je kiezen kunt, maar stel je keuze uit als dit nodig is.” Voor de onderbouw zijn er twee onderwijsteams. Elk team geeft les aan een vaste groep eerste- en tweede klassen, waarbij de leerstof op drie niveaus wordt aangeboden; mavo, havo en vwo. In principe brengen leerlingen de eerste twee jaar op de locatie Groene Driehoek door in hetzelfde team. Brugklasleerlingen moeten wennen aan de nieuwe leeromgeving. Er wordt veel zorg besteed aan de introductieperiode, zodat de brugklassers goed worden opgevangen en zich in een prettig schoolklimaat kunnen ontwikkelen.

Bovenbouw

Ook de bovenbouw is opgedeeld in teams. Anders dan bij de onderbouw zijn deze teams wel gebonden aan de schoolsoort. In principe brengt een leerling de rest van zijn/haar schoolcarrière door in dit team.

Contactgegevens

Valkenlaan 1
7905 AA Hoogeveen

tel.: 0528-268636
fax:

(telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 16:30 uur)

Aangeboden opleidingen

mavo (vmbo-tl)

Vind je theoretisch leren leuk? Dan is demavo voor jou een goede keuze! In deze leerweg krijg je algemeen vormende vakken, dus geen beroepsgerichte vakken. Met een mavo diploma op zak kun je een vervolgopleiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doen of doorstromen naar de havo. Lees verder »

havo

De havo is de vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en duurt in totaal 5 jaar. Bovendien kun je met een havodiploma doorstromen naar het vwo. Lees verder »

vwo

Vind je leren leuk? Dan is het vwo voor jou een goede keuze! Met een vwo diploma op zak kun je een vervolgopleiding op een universiteit of hbo doen. Lees verder »