'Kloof overbrugd' verbindt jong en oud

4 januari 2017

Kloof overbrugd. Dat is de titel van een project dat RSG Wolfsbos en het Jannes van der Sleedenhuis locatie Wolfsbos al enkele jaren samen uitvoeren.

De afgelopen maanden zijn 34 jongeren in gesprek gegaan met 16 ouderen, wat heeft geleid tot een levensboek voor elke oudere, samengesteld door de leerlingen van RSG Wolfsbos. Niet zozeer het resultaat, het boek, maar vooral de weg er naartoe bleek een mooi en soms emotioneel leerproces. Een succesvol project dus. Toch was dit waarschijnlijk de laatste editie in deze vorm. 

Nicole Holkenborg (15) uit Hoogeveen en Kim van de Beld (16) uit Kerkenveld zijn druk met het samenstellen van het levensboek. Op tafel liggen zwartwit foto’s in verschillende formaten, papier in uiteenlopende kleuren en een vel stickers. Er zijn nog heel wat bladzijden leeg, maar de twee maken zich geen enkele zorgen. ‘We krijgen het op tijd af hoor’, klinkt het zelfverzekerd.

Eng
De meiden zijn blij aan Kloof overbrugd mee te hebben mogen werken. ‘Er was wel degelijk een kloof in het begin, maar die was al heel snel weg’, vertellen ze. Kim bekent: ‘In het begin vond ik het best eng om in gesprek te gaan met een oudere die ik niet ken en haar persoonlijke vragen te moeten stellen.’ Voor Nicole was het makkelijker. De 93-jarige dame in kwestie bleek de oma van een collega, waardoor het ijs gelijk was gebroken.

De ouderen zijn uitgezocht door het Jannes van der Sleedenhuis. ‘Het moesten bewoners zijn die behoefte hebben aan contact met jeugd en die bovendien nog goed een gesprek kunnen voeren’, legt Dieleke Campmans van het Jannes van der Sleedenhuis uit. Per tweetal zijn de leerlingen tien keer bij ‘hun’ oudere op bezoek geweest. Meerdere thema’s werden aan de orde gesteld, waaronder kindertijd, schooltijd, relaties en werk. Nicole: ‘Soms vertelde ze verrassende verhalen. Zo was ze van onze leeftijd toen het oorlog was. Zo nu en dan kwamen er ook heftige, maar eveneens leuke dingen aan de orde.’

Handvat
De jongeren hebben alles genoteerd en aan het papier toevertrouwd. Samen met een groot aantal foto’s is daarvan een persoonlijk boek samengesteld. Campmans: ‘Kloof overbrugd is een mooi handvat voor de zorg om verhalen naar boven te halen. Het boek is bovendien heel waardevol, een mooie nalatenschap voor de familie.’ De leerlingen hebben veel geleerd: hoe interview je iemand, hoe schrijf je een verhaal, hoe maak je er een aantrekkelijk eindproduct van, hoe gaat het eraan toe in de zorg et cetera. Campmans spreekt dan ook van een win-winsituatie. ‘Het is leuk om te zien hoe snel de verbinding is gelegd en de kloof is overbrugd.’

In sommige gevallen is echt een band ontstaan tussen jong en oud, zoals bij Kim en Nicole. ‘Wij gaan deze mevrouw zeker vaker opzoeken’, beamen ze. Nicole gaat zelfs nog verder. ‘Ik had eigenlijk helemaal niets met ouderen, maar nu denk ik daar volledig anders over. Ik zie mij nu zeker wel met ouderen werken.’

Ook de 16-jarige Manon Nijstad en 15-jarige Linsey Kreeft, beiden uit Elim, noemen het project indrukwekkend. Zij bezochten een 82-jarige dame die blind is. ‘Ze was heel open en vriendelijk.’ Beide meiden hebben het levensboek al klaar. In totaal hebben ze er zo’n zes uur aan gewerkt.

Punt achter
Docenten Femia Daams en Venice Venema vertellen: ‘Tijdens de toetsweek hebben we gesprekken gevoerd met alle leerlingen en daaruit bleek dat Kloof overbrugd door vrijwel iedereen als mooiste project van het afgelopen jaar werd ervaren.’ Opvallend genoeg lijkt er na een keer of vijf toch een punt achter het project te worden gezet. In ieder geval in deze opzet. De doelgroep is steeds kwetsbaarder. Pas wanneer de zorg echt dusdanig is dat thuis wonen niet meer mogelijk is, komt tegenwoordig immers pas een woonzorgcentrum of verpleeghuis in beeld. Dat maakt het tegelijkertijd lastiger om Kloof overbrugd uit te voeren. Dit keer moesten enkele jongeren hun project zelfs vroegtijdig staken in verband met het overlijden van een bewoner of bewoonster.

Het project sluit op 10 en 12 januari officieel. Dan worden de levensboeken aan de ouderen overhandigd.

« ga terug