Leerlingen Techniek passen nieuwe werkkleding

18 juli 2017

Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen er bij RSG Wolfsbos twee nieuwe techniekprofielen gekozen worden. Grote meerwaarde is dat leerlingen nog meer kennis en vaardigheden op het vakgebied techniek aangereikt krijgen. De leerlingen gingen alvast de nieuwe werkkleding passen zodat ze in september meteen van start kunnen.

Aansluiting vmbo-mbo optimaliseren

Petra Hummel, projectleider techniek bij RSG Wolfsbos, licht toe: “De twee nieuwe profielen PIE (Produceren , Installeren & Energie) en BWI (Bouwen, Wonen & Interieur) zijn door het team techniek van onze school zelf ontwikkeld. De reden om deze nieuwe profielen te ontwikkelen is dat de vmbo-leerlingen door meer technische kennis een betere aansluiting vinden op het MBO. Om deze aansluiting met het MBO nog verder te optimaliseren, wordt samen met het Alfa-College ook nog een nieuwe, doorlopende leerlijn techniek vmbo-mbo opgezet. Tevens brengen we de leerlingen al in een heel vroegtijdig stadium in aanraking met het bedrijfsleven door middel van stages, uitwisselingen, meeloopdagen en diverse projecten waaronder Hoogeveen On Stage.”

PIE en BWI

Voor schooljaar 2017/2018 hebben zich inmiddels 34 leerlingen aangemeld voor de nieuwe 3e klas vmbo-techniek. Hiervan kiezen 21 leerlingen voor de richting PIE en 13 leerlingen voor de richting BWI. Aangezien bij de lessen techniek speciale werkkleding gedragen moet worden, mochten de leerlingen nu al de nieuwe ‘Black & Lime’-werkkleding passen. Alle leerlingen krijgen 2 T-shirts, een werkbroek en een paar werkschoenen. “Om ook het bedrijfsleven meer bij het onderwijs te betrekken, kunnen bedrijven hun logo tegen betaling op de werkkleding plaatsen. Op deze manier kan iedereen zien welke bedrijven ons steunen. We hebben al ruim 10 bedrijven bereid gevonden om mee te doen”, vertelt Petra Hummel enthousiast. Begin september wordt de nieuwe werkkleding officieel gepresenteerd.

Ook stagebedrijf techniek worden bij RSG Wolfsbos? Neem dan contact op met Projectleider Techniek: Petra Hummel (p.hummel@wolfsbos.nl)


Leerlingen van locatie Harm Smeenge passen nieuwe werkkleding voor de opleiding PIE en BWI.

Deelnemende bedrijven sponsoring werkkleding:
- Bouwmensen (Ruinen)
- Hunebouw
- Ten kate
- Concordia
- Jobo
- Annhil
- Rendo
- Garage Elco
- Induparts
- Stucwerk en Leren

« ga terug