Leerlingen enthousiast aan de slag met Robotica

10 april 2018

Werken zonder een computer is bijna niet meer voor te stellen. In de toekomst zal dit ook zeker gelden voor de inzet van robots. In veel huishoudens wordt al gebruik gemaakt van bijvoorbeeld  stofzuig-, dweil- en grasmaairobots. Ook in de zorg, de industrie en bij defensie wordt tegenwoordig gewerkt met robots. RSG Wolfsbos vindt het belangrijk dat leerlingen kennismaken met robots en er zelf mee kunnen experimenteren.

Keuzevakken vmbo

Op locatie Harm Smeenge worden binnen het keuzeprofiel Dienstverlening & Producten een aantal nieuwe beroepsgerichte keuzevakken gegeven, waaronder robotica. Het keuzevak robotica is een oriënterend keuzevak. Doel van dit keuzevak is vmbo-leerlingen een realistisch beeld te geven van de ontwikkelingen en de mogelijkheden van robotica. Naast robotica worden in klas 3 en 4 ook andere keuzevakken aangeboden zoals het ontwikkelen van een webshop of een digispel en het maken van een multimediale productie.

Vaardigheden Robotica

Erik Veldboom, decaan bij RSG Wolfsbos licht toe: “Robotica is een geweldig uitdagende vak en de leerlingen die hiervoor kiezen zijn razend enthousiast! Leerlingen gaan op basis van verzamelde informatie bedenken wat een robot moet doen. Vervolgens gaan ze programmeren zodat de robot de bedoelde mechanische handelingen kan verrichten en dan kan er gebouwd worden. Ruimtelijk inzicht, precies werken en ICT-basiskennis zijn hierbij erg belangrijk. Ook doet Robotica een beroep op de onderzoeksvaardigheden en het oplossen van problemen.”

Internationale trend

Dat Robotica onder de jeugd een trend is, blijkt wel uit de diverse “Challenges” zoals FIRST LEGO League die op nationaal als internationaal niveau worden georganiseerd. FIRST LEGO League is een wedstrijd waarbij leerlingen in teams een volledig autonome robot moeten ontwerpen, programmeren en bouwen. Zo deden er in 2016/2017 wereldwijd ruim 250.000 kinderen mee in ongeveer 28.000 teams, verdeeld over 70 verschillende landen aan de FIRST LEGO League.


Leerlingen van RSG Wolfsbos experimenteren met het bouwen en programmeren van robots.

« ga terug