Passend onderwijs op RSG Wolfsbos

19 november 2014

Binnen RSG Wolfsbos wordt passend onderwijs gezien als “goed onderwijs voor iedereen”. Goed onderwijs voor leerlingen die niet goed kunnen meekomen of gedrags- of leerproblemen hebben en aan de andere kant voor kinderen die juist meer in hun mars hebben. De school voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen kiest ervoor om haar leerlingen zo veel mogelijk te begeleiden in hun eigen vertrouwde omgeving op school.

“Wanneer wij praten over passend onderwijs denken mensen voornamelijk aan de groep leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om mee te kunnen komen”legt  Dries Koster, directeur-bestuurder van RSG Wolfsbos, uit. “ En dan worden woorden gebruikt als “Rugzakje”, “Leerwegondersteuning”, “rebound”. Maar binnen RSG Wolfsbos is ook aandacht voor de andere kant. Want leerlingen die meer kunnen en zich anders vervelen en dus moeten worden uitgedaagd, verdienen ook aandacht!”

“Zo hadden we vorig jaar een leerling die op het vwo-examen fantastische cijfers haalde en in 11 vakken examen deed! Dat moet ook kunnen”, vertelt Koster enthousiast. RSG Wolfsbos streeft ernaar dat een Havo-leerling bijvoorbeeld in vwo-vakken examen doet. “Dat gebeurt nog te weinig, ook omdat het vervolgonderwijs er niet op ingesteld is.” Voor de leerlingen die iets extra’s willen en kunnen heeft de school in het vwo Compacten en verrijken: verbreding of verdieping van de lesstof. Verder biedt de school in Hoogeveen dit schooljaar voor het eerst Cambridge English aan als keuzemogelijkheid.

Daarnaast zet RSG Wolfsbos zich in voor leerlingen die leer- en/of gedragsproblemen hebben. “Voor een kind met gedrags- of leerproblemen is het fijn om zo veel mogelijk mee te draaien in het regulier onderwijs, dat is ook wat onze regering wil. Onze school staat er om bekend dat we weinig kinderen naar het Speciaal onderwijs doorverwijzen en dat is goed”, vertelt Arie Drenth, teamleider onderbouw locatie Dikkenberg. 

Binnen Hoogeveen is een uniek concept passend onderwijs bedacht, MFC Wolfsbos/Brede lesplaats genaamd,  waarbij openbaar-, christelijk-, regulier-basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken. “Dit concept wat bestaat uit nieuwe gebouwen gaat niet door, omdat het College en de gemeenteraad van Hoogeveen dit hebben beslist. Onze school zit en zat daarbij aan tafel”, vertelt Koster. “Jammer dat zo’n uniek concept en samenwerking niet door gaat want de samenwerking met al deze partners is uitstekend.”

Om leerlingen op te vangen heeft RSG Wolfsbos een eigen zorgteam met een orthopedagoog, gedragsspecialist, schoolmaatschappelijk werk en verschillende experts die leerlingen kunnen testen. Verder werkt de school veel samen met instellingen als Renn-4  en de Ambelt. “We hebben als school veel contact met externe instellingen omdat daar veel kennis en ervaring aanwezig is. Het mooie is dat we de leerlingen zoveel mogelijk kunnen begeleiden in hun eigen omgeving op school. We merken dat leerlingen dit heel prettig vinden”, zegt Arie Drenth enthousiast.

« ga terug