Beter melden en verlof aanvragen vanaf vandaag digitaal

4 december 2014

 Beter melden en verlof aanvragen  doet u op RSG Wolfsbos vanaf vandaag digitaal. Kijk hier voor het betermeldformulier  en hier voor het verlofformulier. (alleen te bereiken door in te loggen op het ouderweb)

De procedure meldingen en verantwoorden absentie is als volgt:

  • Leerlingen onder de 18 moeten zo snel mogelijk telefonisch door de ouders/verzorgers bij de receptie absent worden gemeld (in ieder geval voor 10.00 uur ‘s ochtends).
  • Leerlingen die 18 jaar en ouder zijn moeten een toestemmingsbrief inleveren bij hun teamleider. In deze brief moeten de ouders verklaren dat zij hun zoon/dochter toestemming verlenen om zichzelf absent te melden. Als wij deze brief niet ontvangen, dan blijven de absentiemeldingen via de ouders/verzorgers lopen.
  • Op de eerste dag van terugkeer op school dient u uw kind beter te melden via het betermeldformulier.
  • Zonder deze betermelding beschouwen wij de afwezigheid van uw zoon/dochter als ongeoorloofd.
« ga terug