Buitenlandse leerlingen te gast bij RSG Wolfsbos in kader van internationaal Erasmus+-project

6 november 2018

Deze week ontvangt RSG Wolfsbos 24 leerlingen en hun docenten uit Griekenland, Italië en Spanje. Samen met zestien leerlingen uit mavo-3 en mavo-4 nemen ze deel aan het Erasmus+-project Generation Europe Web, een project waarbij leerlingen hun ondernemerscapaciteiten en hun digitale vaardigheden verbeteren. Voor dit project ontvangt de school een subsidie van de Europese Unie.

Het Erasmus+-project duurt tweeëneenhalf jaar. Rick Duinkerken, docent bij RSG Wolfsbos, geeft aan: “Als docenten bereiden we het project gezamenlijk voor. Het is ontzettend leuk en leerzaam om te zien en te ervaren hoe docenten in Griekenland, Spanje en Italië met bepaalde zaken omgaan. De leerlingen hebben in ieder land een bijeenkomst waarbij zij aan het project werken, de school bekijken en uitstapjes maken om de omgeving van de school en de leerlingen te zien. Ze verblijven in  gastgezinnen en ervaren op die manier het dagelijks leven van hun medescholieren.” Docent Jaap Oosting vult aan: “Als eindproduct van het project maken de leerlingen een gezamenlijke website. Voor de Nederlandse leerlingen is dit tegelijkertijd hun profielwerkstuk.” 

Tijdens het programma in Nederland bezoeken de leerlingen onder andere de molen in het centrum van Hoogeveen, gaan ze naar Herinneringskamp Westerbork, ontdekken ze Wildlands in Emmen en gaan ze zwemmen in de Bonte Wever. Op zaterdag gaat de hele groep naar Amsterdam voor een rondvaart en een bezoek aan Nemo. Zondag gaan alle gasten weer naar huis.

Ymie Kroezen, projectcoördinator van het Erasmus+-project licht toe: “Voor de deelnemende leerlingen is dit project een mooie kans om veel te leren, meer van de wereld te zien, nieuwe mensen te leren kennen, om elkaars cultuur te leren kennen en om andere gewoontes te ervaren. Als school zijn we er dan ook trots op dat we onze leerlingen deze kans kunnen bieden.”


Tijdens het programma in Nederland bezochten de leerlingen onder andere het centrum van Hoogeveen.

« ga terug