Nieuwe bruggers ontvangen Windows 10 device in bruikleen

12 mei 2019

Net als vorig jaar krijgen leerlingen van alle eerste klassen een device in bruikleen van de school. In plaats van een Chromebook ontvangen de leerlingen nu een Windows 10 device. Dit device heeft veel kenmerken van de Chromebook (robuust, sterke accu, snel en is goed beheersbaar). Een groot verschil met de Chromebook is dat leerlingen met het Windows 10 device het volledige Officepakket tot hun beschikking hebben. Door het aanbieden van deze service, is het mogelijk dat onze leerlingen direct vanaf de eerste dagen gebruik kunnen maken van hun digitale leermiddelen en hun Windows 10 device.

Het device ontvangen de leerlingen in bruikleen en kan dus mee naar huis genomen worden. Voor het Windows 10 device hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. Naast het werken met een divice, wordt voor de meeste vakken ook uit boeken gewerkt. Per vak wordt bekeken hoe dit het beste ingevuld kan worden. De divices zijn bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs en bieden extra mogelijkheden zoals maatwerk.

« ga terug