Flexrooster

Vanaf de brugklas krijgen leerlingen op locatie Groene Driehoek flexuren die ze zelf, naast de al ingeroosterde lessen, kunnen inplannen. Tijdens deze uren bepalen leerlingen zelf welk vak ze volgen. Hierdoor kiezen leerlingen voor extra ondersteuning of meer uitdaging.


Klik hier om de animatie over flexuren te bekijken >>

Daltononderwijs

Alle opleidingen op het Dalton Beroepen College (locaties Harm Smeenge (vmbo/lwoo), Dikkenberg (vmbo/lwoo) en De Meander (praktijkonderwijs)) worden gegeven vanuit de vijf Daltonprincipes:
- Zelfstandigheid
- Verantwoordelijkheid
- Samenwerking
- Effectiviteit
- Reflectie

Leerlingen leren stap voor stap om steeds zelfstandiger hun taken te plannen en uit te voeren. Natuurlijk biedt de docent daarbij instructie, begeleiding en coaching. Leerlingen leren zo goed om te gaan met verantwoordelijheid en ze leren met elkaar samen te werken.