Organisatie

Bestuur
Directeur-bestuurder dhr. D. Koster

Directie
De directie van RSG Wolfsbos en De Meander bestaat uit:

Teamleiders
De Meander, Dikkenberg en Harm Smeenge (Dalton Beroepencollege):

  • Team Meander dhr. C.H. de Vries
  • Team Dikkenberg dhr. A. Drenth
  • Team Harm Smeenge bovenbouw dhr. L.G. van der Beek
  • Team Harm Smeenge onderbouw dhr. J.J. Kok

Groene Driehoek:

  • Team onderbouw en MAVO dhr. drs. B.J. de Jong
  • Team HAVO en VWO mw. drs. M. van der Zee-Stoker

Ondersteunende stafdiensten:

  • Hoofd Facilitaire dienstverlening/ICT dhr. C.A.J.A. Buijtendorp
  • Hoofd Financieël-/Administratieve- dienstverlening dhr. P.W. Potze
  • Hoofd Personeel & organisatie mw. M.D. van Klaveren