Organisatie

Bestuur
Directeur-bestuurder mw. drs. E.I.D.M. Top

Directie
De directie van RSG Wolfsbos en De Meander bestaat uit:

Teamleiders
De Meander, Dikkenberg en Harm Smeenge (Dalton Beroepencollege):

 • Team Meander dhr. C.H. de Vries
 • Team Dikkenberg dhr. A. Drenth
 • Team Harm Smeenge bovenbouw dhr. L.G. van der Beek
 • Team Harm Smeenge onderbouw dhr. J.J. Kok

Groene Driehoek:

 • Team onderbouw mw. Z. Haveman
 • Team MAVO/GL dhr. H. Hogeveen
 • Team HAVO dhr. drs. B.J. de Jong
 • Team VWO mw. drs. M. van der Zee-Stoker

Ondersteunende stafdiensten:

 • Hoofd Facilitaire dienstverlening/ICT dhr. C.A.J.A. Buijtendorp
 • Hoofd Financieël-/Administratieve- dienstverlening dhr. P.W. Potze
 • Hoofd Personeel & organisatie mw. M.D. van Klaveren