Organisatie

Bestuur
Directeur-bestuurder mevr. E.I.D.M. Top

Directie
De directie van RSG Wolfsbos en De Meander bestaat uit:

Teamleiders
De Meander, Dikkenberg en Harm Smeenge:

 • Team Meander dhr. C.H. de Vries
 • Team Dikkenberg dhr. A. Drenth
 • Team Harm Smeenge bovenbouw dhr. L.G. van der Beek
 • Team Harm Smeenge onderbouw dhr. J.J. Kok

Groene Driehoek:

 • Team onderbouw mevr. Z. Haveman
 • Team MAVO/GL dhr. M. Roelofs
 • Team HAVO dhr. drs. B.J. de Jong
 • Team VWO mevr. drs. M. van der Zee-Stoker

Ondersteunende diensten:

 • Facilitaire dienstverlening/ICT dhr. C.A.J.A. Buijtendorp
 • Financieël-/Administratieve- dienstverlening dhr. P. Potze
 • Personeel & organisatie mw. M.D. van Klaveren

Raad van Toezicht
De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast voorziet de raad het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies indien dit in belang is van de Stichting.

Voorzitter RvT:

 • Dhr. J. van Dalen

Leden:

 • Dhr. J.H. Nicolai
 • Mevr. Mr. P.C. Tange
 • Dhr. drs. ing. A.J. Janssens
 • vacature