Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen vmbo-tl en de mavo?

Het antwoord op die vraag is heel simpel: er is geen verschil. Waar komt die vraag dan toch vandaan?

Officieel bestaat mavo niet meer en ooit was het de bedoeling dat een school met beroepsgerichte afdelingen een betere naam zou krijgen als de theoretische voorbereiding op het mbo dezelfde naam kreeg: vbmo-tl naast vmbo-bbl, -kbl en -gl. De praktijk laat echter zien dat veel scholen die theoretische leerweg koppelen aan de andere theoretische vormen van onderwijs: havo en vwo. En we zien dat steeds meer scholen die vmbo-tl afdeling toch weer mavo gaan noemen. Daarbij speelt ongetwijfeld ook een rol dat als het vmbo negatief in het nieuws komt, dit ook geassocieerd kan worden met een vmbo-tl afdeling van een tl-h-v-school. Daarnaast weten veel ouders van leerlingen direct wat wordt bedoeld met mavo en blijft vmbo-tl voor veel ouders wat meer abstract en moeilijker  te onderscheiden van het praktijkgerichte vmbo.

 

Mijn kind heeft speciale behoeftes, kunnen jullie deze ook invullen?

Elke leerling heeft een eigen mentor. Dit is ook gelijk het contactpersoon voor ouders/verzorgers. Mochten er speciale behoeftes zijn dan kan een leerling en/of ouder/verzorger dit kenbaar maken aan de mentor. Samen bekijken zij dan wat voor hulp er geboden kan worden. Zo heeft de school een zorgadviesteam om juist die leerlingen te begeleiden die dat nodig hebben.

Jullie praten over kleinschalig maar wat is dat?

De school is eigenlijk verdeeld in allemaal kleine schooltjes met vaste teams. Elke leerling zit in zijn eigen "schooltje". Alleen voor sport, beeldende vakken en praktische sector- oriëntatie gaat de leerling naar een andere plek, dat is weer lekker voor de variatie.

Alle leerlingen hebben een thuisbasis waar ze ongeveer 2/3 van hun schooltijd doorbrengen. In deze thuisbasis zijn: instructielokalen, erkplekken, computerwerkplekken, toiletten en kluisjes. Ook is er een vast team dat daar zijn werkplek heeft en een teamleider die er zijn teamkamer heeft. Samen zorgen ze voor de leerlingen in dat team.

Dus de school lijkt dan misschien wel groot, maar doordat de leerling in zijn eigen omgeving zit, zal hij deze ruimte als veilig en zeker niet groot ervaren.

Kunnen de leerlingen iets te eten/drinken kopen tijdens de pauzes?

We willen voorkomen dat leerlingen van het plein afgaan en daarom hebben we op school kantines waar ook het e.e.a. aan eten en drinken kan worden gekocht. Hierin zijn we zo reëel om te weten dat we aan moeten bieden wat een leerling graag wil. Anders neemt hij het van huis mee of gaat alsnog naar de supermarkt.

Op de locatie Harm Smeenge is ook een winkeltje waar leerlingen van de Bakkerij hun gemaakte producten verkopen.

Hebben de leerlingen op RSG Wolfbos ook stage?

 Stage hebben we in veel soorten. De maatschappelijke stage is voor alle leerlingen. De bedoeling is om leerlingen te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen.
De stage in de bovenbouw is soms een dagstage (elke week een dag) en soms een periodestage (een aantal weken aaneengesloten). De stage is gericht op het beroep.