Wolfsbos ABC

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a

Alcohol

In ons land zijn drugs verboden, alcohol mag niet worden verkocht aan jeugdige personen en roken wordt aanhoudend ontmoedigd en verboden. Verschillende soorten messen en wapens (vlindermessen, stiletto’s, werpsterren, gaspistolen, enz.) behoren tot de categorie verboden hand- en vuurwapens. Vuurwerkbezit en -gebruik is op en rond de school niet toegestaan.

Met het oog hierop hebben de scholen in Hoogeveen zich gezamenlijk gebogen over een paar belangrijke punten:

• Binnen onze scholen gaat het om het geven van goed onderwijs in een veilige omgeving, waarin men elkaar geen overlast bezorgt en negatieve beïnvloeding zoveel mogelijk beperkt.
•Alcohol en drugs, ook de vaak getolereerde softdrugs,hebben een negatieve invloed op het denkvermogen, het opnamevermogen, geheugen, gedrag en karakter van de gebruiker.
•Gezondheid en onderwijs lijden onder gebruik van alcohol en drugs. Bovendien kunnen criminele activiteiten en geweld een gevolg zijn van dit gebruik. Daarnaast vraagt de mate waarin jongeren elkaar (kunnen) beïnvloeden en het gevaar van langdurige verslaving aandacht.
•In de afgelopen jaren is het besef van het “mijn en dijn”afgenomen. Het aantal (kleine) diefstallen neemt ook binnen schoolmuren toe.

Een gezamenlijke aanpak van de scholen moet duidelijkheid scheppen in het omgaan met roken, drugs, wapens,vuurwerk en diefstal. Daarom:

•Een gezamenlijke deelname aan het project “De gezonde school en genotmiddelen” houdt in, dat de scholen samen door middel van preventie het gebruik van tabak, alcohol en drugs tegen gaan.
•Zaken die door de wet verboden zijn, zijn uiteraard ook op school verboden.
•Mocht blijken dat er sprake is van persoonlijke problemen, dan wordt in overleg met de leerling, de mentor (en eventueel de ouders/verzorgers) bekeken of er hulp moet worden gezocht.

De volgende regels zullen worden gehanteerd, om de leerlingen zoveel mogelijk te beschermen tegen negatieve invloeden: het betrokken zijn bij en het in bezit hebben, gebruiken, of verhandelen van alcohol, drugs, hand- en vuurwapens of vuurwerk is streng verboden.

Afhankelijk van de ernst of in geval van herhaling wordt de leerling intern of extern geschorst tussen de 1 en 5 dagen. Een interne schorsing houdt in dat de leerling van de lessen is geschorst en gedurende de schooltijd onder toezicht staat van de teamleider. Een externe schorsing houdt in dat de school en de terreinen van de school niet betreden mogen worden.

« ga terug