Wolfsbos ABC

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

c

Cambridge English


 

Cambridge Certificate op RSG Wolfsbos

De Engelse taal wordt steeds belangrijker in het nationale en internationale bedrijfsleven en daarmee ook in het onderwijs. Op hogescholen en universiteiten zijn de meeste studieboeken in het Engels en veelal worden colleges in het Engels gegeven.

RSG Wolfsbos biedt leerlingen de kans om Engels op een hoog niveau te leren. Dat is belangrijk voor onder andere een goede aansluiting op een vervolgstudie in zowel binnen- als buitenland.
- Zo wordt er vanaf schooljaar 2018-2019 tijdens de lessen Engels de voertaal in de les; er zal steeds meer Engels worden gesproken en steeds minder Nederlands.
- Wordt er gewerkt met Cambridge University Press (CUP) lesboeken. Deze lesboeken zijn volledig Engelstalig.
- Biedt de school de mogelijkheid om Cambridge Certificates te behalen.
Aan het einde van het 3de schooljaar kunnen leerlingen examen doen voor het First Certificate in English (FCE) en aan het einde van het 5de schooljaar kan examen gedaan worden voor Cambridge Advanced English (CAE).

Meerwaarde Cambridge English Certificates
Een havo of vwo-diploma zijn nationaal erkende diploma’s. FCE en CAE daarentegen zijn officiële internationaal erkende taalcertificaten. Een CAE-diploma is een gangbaar toelatingscriterium bij inschrijving voor universitaire en HBO studies in Nederland waarbij Engels de voertaal is. Veel buitenlandse universiteiten eisen zelfs van buitenlandse studenten die zich willen inschrijven dat zij in het bezit zijn van een CAE-diploma.

Cambridge lessen
Om een Cambridge Certificate te halen, volgen leerlingen naast de reguliere lessen Engels een extra lesuur per week.

Kosten
De kosten voor deelname aan het FCE-lessen bedraagt +/- € 210,-.
De kosten voor deelname aan het CAE-lessen bedraagt +/- € 210,-.
Deelname aan de examens is overigens niet verplicht.

Interesse?
Hebt u belangstelling of wilt u meer  informatie over het Cambridge Certificate op RSG Wolfsbos? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.M.E. Kats, s.m.e.kats@wolfsbos.nl of op het nummer 0528- 26 86 36.

 

 

 

 

« ga terug