Mavo (vmbo-TL; De theoretische leerweg)

Lijkt uw kind theoretisch leren leuk? Dan is de mavo een goede keuze! In deze leerweg krijgen leerlingen algemeen vormende vakken, dus geen beroepsgerichte vakken. Met een mavo diploma op zak kan een kind een vervolgopleiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doen of doorstromen naar de havo.

De eerste twee jaren van de mavo heten de onderbouw. Daarin krijgen leerlingen een breed vakkenpakket. Het derde en vierde leerjaar van de mavo bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie in het mbo (niveau 4) of op de havo.