Wat ga je allemaal doen

De mavo is de vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt in totaal 4 jaar. Bovendien kun je met een mavodiploma doorstromen naar de havo.

Je volgt je mavo-opleiding op de locatie Groene Driehoek. In de onderbouw krijg je les in een groot aantal vakken. Aan het einde van het derde jaar kies je een profiel. Een profiel is een samenhangend vakkenpakket.  Welk profiel je kiest, is afhankelijk van de vervolgstudie die je na de mavo wilt gaan doen. Bij het maken van de juiste keuze krijg je natuurlijk hulp van je docenten en mentor.

Uitdaging

Omdat je op de basisschool nog niet altijd precies weet welk niveau bij je past hebben we bij ons op school twee niveaus in één klas. Zo krijg je een goed idee van het niveau van twee verschillende opleidingen. Met een mavo-advies kom je in een mavo/havoklas. Je kan het basisniveau aan. Als blijkt dat je meer kan mag je in dezelfde klas een hoger niveau oppakken. Zo kun je ontdekken welke opleiding het beste bij je past en wat voor jou het hoogst haalbare niveau is!

Eigen plek binnen school

Bij ons op school zijn de brugklasleerlingen gescheiden van de bovenbouwleerlingen. Je hebt een eigen plek in het gebouw waar de leraren je persoonlijk kennen en waar jij iedereen snel leert kennen. Heel veilig dus!

Talent

Iedereen heeft talenten. Wij helpen je graag om jouw talent te ontdekken en te ontwikkelen. Tijdens de lessen, maar ook buiten schooluren besteden we aandacht aan leuke sport- en talent-activiteiten. Zo ontdek je binnen de workshops van WolfsbosBreed waar je talent voor hebt. Je kunt je talent voor Engels verbreden door een Cambridge English certificaat te halen bij ons op school. Ook begeleiden we leerlingen die bijvoorbeeld aan topsport doen om daarnaast toch hun diploma te halen.

Mentor

Als je naar onze school gaat, hoor je voor de zomervakantie op de kennismakingsdag wie jouw mentor is. Bij deze persoon kun je terecht met alle vragen. Het hele schooljaar lang, handig hè? Ook heeft de mentor tijdens het schooljaar contact met jouw ouders. Aan het begin van het schooljaar ga je op een kennismakingskamp. Een te gekke manier om je klasgenoten, andere leerlingen en docenten te leren kennen!

Electronische Leeromgeving (ELO) 

Huiswerk bekijken of extra lesmateriaal opvragen: het kan allemaal met de Elektronische Leer Omgeving binnen SOMtoday (ELO). Op het leerlingenportaal staan je cijfers, rooster en je absentie. Zo ben je altijd en overal op de hoogte. 

Geen les! 

Naast de lessen organiseren we allerlei activiteiten op en buiten school. Soms om dingen te leren die we heel belangrijk vinden maar die niet direct bij een vak horen. Een andere keer omdat vooral leerlingen het erg leuk vinden. Ook hebben we activiteiten om je kennis over een bepaald beroep op een bijzonder leuke manier te vergroten, zoals een bezoek aan vakbeurzen. In de hogere klassen ga je op werkweek naar bijvoorbeeld Praag, Parijs of Engeland. Zo ga je met school de wereld in. Je schooltijd is natuurlijk pas compleet met feesten. Je viert feest samen met jouw klas of met de hele school.