Login
9 februari 2023 Wolfsbos en de gemeente starten voorbereiding voor nieuwbouw

Wolfsbos en de gemeente Hoogeveen starten de samenwerking om nieuwbouw voor te bereiden. De eerste stap is een beoordeling van de nieuwbouwplannen door de gemeente. De plannen hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied en voor de financiën van de gemeente. Het college heeft dinsdag groen licht gegeven voor het proces van de samenwerking.

Samen
Wethouder Mark Tuit zegt: “Samen met de schoolbesturen hebben we de visie dat we samen meer kunnen dan alleen. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid kent, want zo werk je sneller en beter samen. Dit hebben we nu scherp. We streven allemaal naar het beste onderwijs voor alle jongeren in de gemeente Hoogeveen, zodat alle schoolgaande jongeren veilig, goed en kansrijk kunnen opgroeien.”

Voorbereidingen
De voorbereiding voor nieuwbouw duurt een aantal maanden. De inschatting is dat de gemeenteraad in juni 2023 een besluit kan nemen over het nieuwbouwplan van Wolfsbos en gemeentelijke investeringen. Onder voorwaarde dat het ingeleverde plan volledig is en er geen aanvullende informatie nodig is.
 

Wolfsbos en de gemeente starten voorbereiding voor nieuwbouw
Terug naar het overzicht