Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is er voor iedereen die moeite heeft met leren en een school zoekt die goed aansluit bij zijn mogelijkheden. Na vier jaar verlaat een leerling het praktijkonderwijs als hij/zij werk heeft of gaat doorleren op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Praktijkonderwijs is onderwijs op maat. Een leerling werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Of ze nu een baan willen zoeken, een vervolgopleiding willen gaan doen of een combinatie van beide.

In de onderbouw, die twee jaar duurt, volgt een leerling theorie- en praktijkvakken.