Na school

Bij het verlaten van de school krijgt een leerling een certificaat, waaruit blijkt dat hij het praktijkonderwijs met goed gevolg heeft doorlopen. Het is ook mogelijk dat leerlingen via het praktijkonderwijs, bijvoorbeeld via de leerroute AKA of doorschakeling naar een MBO een opleiding mbo niveau 1 of 2 volgen en daar een diploma halen.

Baan zonder (financiële) ondersteuning

Leerlingen vinden een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Meestal leidt de laatste stage - die we samen met de leerling kiezen - tot een vaste baan.

Gesubsidieerde werkplek

Het UWV en de gemeente kunnen helpen bij het zoeken naar een leerwerkproject. Meer info vind je op uwv.nl.

4 Dagen (plaatsings)stage

Als een leerling in aanmerking komt voor een arbeidscontract (al dan niet gesubsidieerd), dan kan hij eerst vier dagen stagelopen. Zo wen hij geleidelijker aan het arbeidsproces.

Wajong-uitkering

Is een kind 18 jaar en heeft hij/zij recht op een Wajong-uitkering, dan doen ze  mee aan het participatieplan van het UWV. De arbeidsdeskundige helpt een leerling bij het vinden van een geschikte arbeidsplaats. Meer info is te vinden op uwv.nl.

Naar het mbo

Ook kan een leerling alsnog een mbo-opleiding op niveau 1 gaan volgen om zich beter voor te bereiden op een bepaald beroep of vakgebied. Heeft een leerling binnen het praktijkonderwijs de leerroute AKA gevolgt dan kan hij doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.