Ons onderwijs

Als leerlingen bij ons op school komen leren ze vanuit hun talenten. Het is voor de meeste leerlingen heel plezierig hun mouwen eens op te stropen voor nieuwe vakken waar ze goed in zijn. Het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden is erg belangrijk in ons onderwijs. Daarnaast zorgen we ervoor dat de aangeleerde theorie op niveau blijft of wordt uitgebreid.

Zelfstandig

De Meander is een kleine overzichtelijke school. Het leren is vooral gericht op de praktijk en school begeleidt de leerlingen in de ontwikkeling naar volwassenheid. Hierbij zet de school zich in om de leerling op een niveau te brengen waarop hij/zij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de samenleving. Deze zelfstandigheid heeft vier peilers: werken, wonen, burgerschap en vrije tijd.

Individuele begeleiding

In het praktijkonderwijs van De Meander wordt in de lessen veel individuele begeleiding geboden. Het onderwijs is erop gericht aan te sluiten bij de talenten van de leerling. Deze begeleiding wordt beschreven in het Individueel Ontwikkelplan dat voor iedere leerling wordt opgesteld. De begeleiding kan bestaan uit extra aandacht bij de theorie vakken, de praktijkvakken, het bewegingsonderwijs en expressie vakken. De school heeft een zorgteam dat bestaat uit een orthopedagoog, een maatschappelijk werker, de zorgcoördinator en de teamleider. Op De Meander kan voor een leerling met spraak- en taalproblemen logopedie aangeboden worden.

Specialiseren

Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen zich specialiseren in één of twee van de praktijkvakken. Er worden in het derde leerjaar meer lesuren praktijk aangeboden. In het eerste deel van het schooljaar wordt bij iedere leerling een arbeidskundig onderzoek afgenomen. De uitkomsten van het arbeidskundig onderzoek geven een advies in welke richting de school de leerling verder kan begeleiden.

Veiligheidscertificaat

In het derde leerjaar wordt de leerlingen een VCA (veiligheidscertificaat) opleiding aangeboden. Bezit van dit diploma wordt door steeds meer bedrijven vereist. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen zich opgeven voor de opleidingen: Schoonmaak en Groothuishouding, Kinderopvang en Beheerder Schoolmagazijn.

AKA-diploma

In het vierde en vijfde leerjaar volgen de leerlingen de lessen uit de methode Kr8 (kracht). Door middel van het werken en leren uit deze methode kunnen leerlingen hun AKA diploma behalen. Het AKA diploma (arbeidsmarkt kwalificerend assistent) is een MBO niveau 1 diploma dat een eventuele vervolgstudie MBO niveau 2 mogelijk maakt.

Naschoolse begeleiding

Elke leerling die van school gaat krijgt één jaar naschoolse begeleiding. Vier maal per jaar is er contact tussen de school en de leerling en er zijn terugkomdagen in het na- en voorjaar. Als een leerling werkt, wordt ook de werkgever bij de begeleiding betrokken.

Kwaliteit

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor RSG Wolfsbos. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school zijn hier te vinden: http://www.scholenopdekaart.nl. Om scholen goed met elkaar te kunnen vergelijken kunt u ook op deze site kijken. 

Locatie

Volg praktijkonderwijs op de locatie Meander