Praktische info
 

Aanmelden

Een leerling aanmelden voor onze school gaat via de huidige basisschool van de leerling. U kunt het aanmeldformulier hier vinden.

 

Toelatingsregeling

De Regionale Verwijzingscommissie beoordeelt of uw kind praktijkonderwijs nodig heeft. Hierbij kijkt de commissie naar de volgende gegevens:

  • de motivering van de vmbo-school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool;
  • de mening van u als ouder; 
  • de leerachterstand van uw kind; 
  • het IQ van uw kind (tussen de 60 en 75).

Soms is ook een persoonlijkheidsonderzoek nodig. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is.

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor bijzondere zaken als excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen en buitenschoolse en culturele activiteiten zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.


Tegemoetkoming in de kosten
Via DUO kunt u voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Welke kosten u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie kunt u krijgen bij de DUO, via telefoonnummer (050) 599 77 55.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.

 

Kijk voor alle praktische informatie over RSG Wolfsbos op het ABC.