Gezonde school

De kantine van de Meander is een gezonde schoolkantine. Bewust willen wij leerlingen in een wereld waar een overdaad is aan voeding bewustmaken van gezonde voeding. De bewustwording van gezond en lekker eten staan in de schoolkantine van de Meander centraal.

Lees hier het beleid omtrent de Gezonde Schoolkantine van de Meander >>

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Naast het vignet Gezonde School zijn er ook thema certificaten te behalen. HIeronder staan de certificaten die de Meander inmiddels heeft behaald:

- Certificaat 'Bewegen & Sport'

- Certificaat 'Voeding'