Wat ga je allemaal doen

Op de locatie Harm Smeenge kun je een vmbo opleiding volgen. De eerste twee leerjaren volgen alle leerlingen hetzelfde onderwijs in maximaal 11 vakken, waaronder de leergebieden Mens & Gezondheid, Mens & Maatschappij, Mens & Techniek en Mens & Cultuur. Na het tweede jaar kies je voor één van de volgende profielen:

  • Zorg & Welzijn*
  • Dienstverlening & Producten*
  • Produceren, Installeren & Energie*
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie*
  • Bouw, Wonen & Interieur*


* voor alle profielen geldt dat zich minimaal 15 leerlingen moeten aanmelden om dit profiel aan te kunnen bieden.

Om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding krijg je tijdens de lessen ook loopbaanoriëntatie en begeleiding. Er zijn goede contacten met mbo-scholen zoals het Alfa College, waardoor de opleidingen goed op elkaar aansluiten. Op de locatie Harm Smeenge worden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden.

Eigen moderne praktijkruimtes

De locatie Harm Smeenge heeft verschillende, moderne praktijklokalen waarin je een goede voorbereiding krijgt op en een goed beeld krijgt van de mogelijkheden op jouw keuze voor het mbo.

Twee jarige brugklas biedt uitdaging

Omdat je op de basisschool nog niet altijd precies weet welk niveau bij je past hebben we bij ons op school twee niveaus in één klas. Met een vmbo-basisadvies kom je in een basis/kaderklas en met een vmbo-kaderadvies word je geplaatst in een kader/TL klas. Als blijkt dat je meer kan, mag je in dezelfde klas het bovenliggende niveau oppakken. Als je aan het einde van het jaar op het TL-niveau voldoet aan de overgangsnormen van TL-1 naar TL-2, krijg je de mogelijkheid om over te stappen naar een reguliere TL-klas op locatie Groene Driehoek.

Studieloopbaanbegeleider (SLB)

Als je naar onze school gaat, hoor je voor de zomervakantie op de kennismakingsdag wie jouw SLB is. Bij deze persoon kun je terecht met alle vragen. Het hele schooljaar lang. Ook heeft de SLB tijdens het schooljaar contact met jouw ouders. Aan het begin van het schooljaar ga je op een kennismakingskamp (alleen klas 1). Een te gekke manier om je klasgenoten, andere leerlingen en docenten te leren kennen!

Talent

Iedereen heeft talenten. Wij helpen je graag om jouw talent te ontdekken en te ontwikkelen. Tijdens de lessen, maar ook buiten schooluren besteden we aandacht aan leuke sport- en talentactiviteiten. Zo ontdekken de leerlingen van de locatie Harm Smeenge  binnen de workshops van WolfsbosBreed waar ze talent voor hebben.

Elektronische leeromgeving (ELO)

Huiswerk bekijken of extra lesmateriaal opvragen: het kan allemaal met onze ELO. Op het leerlingenportaal staan je cijfers, rooster en afwezigheid. Zo ben je altijd en overal op de hoogte.