VMBO BASIS & KADER

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo basis en kader) duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op de opleidingsmogelijkheden in het mbo. Vmbo is dus geen eindonderwijs, maar de start voor een vervolgopleiding.

Leerwegen

RSG Wolfsbos biedt drie verschillende leerwegen binnen het vmbo: basis, kader en theoretisch. Een leerweg is de route die een leerling volgt vanaf de onderbouw in het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit.

De keuze voor een leerweg heeft vooral te maken met de manier van leren. We kiezen in overleg met de basisschool en de ouders de leerweg die het beste bij de leerling past. Vmbo basis is voor ‘doeners’, vmbo kader is voor leerlingen die leren en praktisch werken willen combineren en de mavo (vmbo theoretisch) is bedoeld voor leerlingen die het prettig vinden om theoretisch te leren.

lwoo

Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Dit is de extra hulp om het onderwijs in de leerwegen goed te kunnen volgen in de onderbouw. Kijk hier voor meer informatie over lwoo.


Profielen

RSG Wolfsbos werkt in de bovenbouw met profielen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.nieuwvmbo.nl