Na het vmbo

Als uw kind een vmbo- diploma (basis of kader) heeft, dan kan uw kind toegelaten worden op het mbo binnen het niveau dat bij het betreffende diploma hoort.

Met de kaderberoepsgerichte leerweg  kan er gekozen worden voor een drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het mbo.  Met de basisberoepsgerichte leerweg hebben leerlingen de keuze uit een tweejarige opleiding (niveau 2) in het mbo.