Na het vmbo

Als uw kind een vmbo- diploma (basis of kader) heeft, dan heeft uw kind recht om toegelaten te worden op het mbo binnen het niveau wat bij het betreffende diploma hoort.

Met de kaderberoepsgerichte leerweg  kan er gekozen worden voor een drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het mbo.  Met de basisberoepsgerichte leerweg hebben leerlingen de keuze uit een tweejarige opleiding (niveau 2) in het mbo.