Ons onderwijs


Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. Op RSG Wolfsbos hebben we twee niveaus in één klas. Kan een leerling het basisniveau aan dan dagen we hem/haar uit het hogere niveau op te pakken.  In de onderbouw van het vmbo (basis & kader) maken de leerlingen binnen het vak sectororiëntatie kennis met de diverse vakgebieden. In de diverse praktijklokalen ervaren leerlingen wat het is om met machines, in een kapsalon of in een bakkerij te werken.  Alle leerlingen van de onderbouw locatie Harm Smeenge en Groene Driehoek doen mee met het talentenprogramma Wolfsbos Breed. Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Dit is de extra hulp om het onderwijs in de leerwegen goed te kunnen volgen in de onderbouw.

Bovenbouw

Na de onderbouw in leerjaar 1 en 2 begint in leerjaar 3 het examenprogramma van de leerwegen. Leerlingen volgen één leerweg om daarin eindexamen te doen. Alle leerwegen zijn een goede opstap naar een vervolgopleiding in het mbo. Ook zorgen wij ervoor dat er in elke leerweg genoeg afwisseling zit tussen praktijk en theorie.

Leerwegen

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

Contact school –ouders

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders met de school. De mentor komt het eerste jaar bij alle leerlingen thuis op bezoek om zo elkaar beter te leren kennen. Er zijn jaarlijks mentoravonden en spreekavonden met vakdocenten. Maar er kan altijd tussendoor een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek. Ouders kunnen thuis de cijfers en eventuele absentie inzien van hun kind. Via ons ouderportaal en persoonlijke inlogcode blijven ouders zo dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen.  Daarnaast is er een ouderraad en medezeggenschapsraad die opkomt voor de belangen van ouders en leerlingen.

Begeleiding

De leerling staat bij ons op school centraal. Het eerste aanspreekpunt voor een leerling is zijn persoonlijke mentor. Mochten er problemen zijn dan zijn er verschillende mensen en instanties, zowel binnen als buiten de school, die hen op allerlei gebieden kunnen helpen.


Kwaliteit

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor RSG Wolfsbos. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school zijn hier te vinden: http://www.schoolvo.nl. Om scholen goed met elkaar te kunnen vergelijken heeft schoolvo een speciale site ontwikkeld; schoolkompas. Daarnaast publiceert de Volkskrant elk jaar een scholenlijst van Dronkers. Hierop worden alle scholen voor voortgezet onderwijs beoordeeld op bijvoorbeeld examenresultaten en toegevoegde waarde. RSG Wolfsbos komt met cijfers tussen de 7,5 en 8,5  voor de vijf niveaus goed uit de bus. Kijk hier voor de resultaten.

 

Locaties

Je kunt een vmbo opleiding volgen op de onderstaande locaties:
- Dikkenberg (vmbo b, k en tl met lwoo)
- Harm Smeenge (vmbo b, k en tl evt. met lwoo)
- Groene Driehoek (mavo (vmbo-tl))