Ons onderwijs


Kwaliteit

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor RSG Wolfsbos. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school zijn hier te vinden: http://www.scholenopdekaart.nl. Om scholen goed met elkaar te kunnen vergelijken kunt u ook op deze site kijken. 

Locaties

Je kunt een vmbo opleiding volgen op de onderstaande locaties: