VMBO-basis

Is uw kind een echte ‘doener’? Dan past vmbo basis goed bij hem! De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Engels, besteden leerlingen veel tijd aan praktijkvakken. Ze kunnen kiezen uit de volgende sectoren: Technologie, Dienstverlening & Commercie. Bovendien krijgen leerlingen bij RSG Wolfsbos vaak de mogelijkheid om vakken uit verschillende sectoren met elkaar te combineren.