VMBO-basis

Is uw kind een echte ‘doener’? Dan past vmbo basis goed bij hem! De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Naast de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde besteden leerlingen veel tijd aan de praktijkvakken binnen het door hen gekozen profiel