VMBO-kader

Een kind die graag theorie en praktijk wil combineren?

Kies dan voor de kaderberoepsgerichte leerweg! Naast de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde krijgen de leerlingen ook praktijkvakken binnen het door hen gekozen profiel. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).