VMBO-kader

Een kind die graag theorie en praktijk wil combineren? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor hem! Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Engels, krijgen leerlingen ook praktijkvakken. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).