Ons onderwijs

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. Op RSG Wolfsbos hebben we twee niveaus in één klas. Kan een leerling het basisniveau aan dan dagen we hem/haar uit het hoger niveau op te pakken.  Omdat we het belangrijk vinden dat we alle leerlingen kennen werken we in kleine teams. Zo hebben een we een apart brugklasgebouw voor de onderbouwleerlingen.  De onderbouwleerlingen hebben een aparte plek en hebben gescheiden pauze van de bovenbouwleerlingen. Alle leerlingen van de onderbouw doen mee met het talentenprogramma Wolfsbos Breed.

Bovenbouw

Tijdens het derde studiejaar kiezen leerlingen een studieprofiel. Ze kunnen kiezen uit Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. De profielvakken zijn belangrijk voor het eindexamen. In de bovenbouw werken leerlingen zelfstandig of in groepen aan grotere onderzoeksopdrachten. Dat doen ze in de les, maar ook daarbuiten op werkplekken in de gang, de studiezaal, de mediatheek of het laboratorium. Er wordt bij ons op school extra aandacht besteed aan bètavakken en techniek. We zijn daarom een Universumschool. In ons eigen ultramoderne Sciencelab voeren de leerlingen proefjes uit en werken ze aan projecten.

Wolfsbos Excellentie

Binnen het programma van Wolfsbos Excellentie willen we leerlingen helpen om hun excellentie te ontwikkelen. Of het nu gaat om de begeleiding bij de ontwikkeling naar een topsporter of om te ontdekken waar een leerling talent voor heeft, wij helpen ze daarbij. Basisschoolleerlingen die extra uitdaging zoeken kunnen bij ons al meedoen binnen het project Talenten Binnenboord. Binnen school werken we volgens het principe ‘compacten en verrijken’. Ook kan een leerling bij ons zijn Cambridge Certificaten halen om zo internationaal georiënteerd te zijn. Om te lezen wat we allemaal doen voor excellente leerlingen kijkt u hier.

Contact school – ouders

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders met de school. Er zijn jaarlijks mentoravonden en spreekavonden met vakdocenten. Maar er kan altijd tussendoor een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek. Ouders kunnen thuis de cijfers en eventuele absentie inzien van hun kind. Via ons ouderportaal en persoonlijke inlogcode blijven ouders zo dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen.  Daarnaast is er een ouderraad en medezeggenschapsraad die opkomt voor de belangen van ouders en leerlingen.

Begeleiding

De leerling staat bij ons op school centraal. Het eerste aanspreekpunt voor een leerling is zijn persoonlijke mentor. Mochten er problemen zijn dan zijn er verschillende mensen en instanties, zowel binnen als buiten de school, die hen op allerlei gebieden kunnen helpen.

Kwaliteit

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor RSG Wolfsbos. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school zijn hier te vinden: http://www.scholenopdekaart.nl. Ook om scholen goed met elkaar te kunnen vergelijken kunt u  op deze site kijken. 

Locaties

Je kunt het vwo volgen op de onderstaande locatie: