Praktische informatie


Aanmelden

Een leerling aanmelden voor onze school gaat via de huidige basisschool van de leerling. U kunt het aanmeldformulier en aanmeldingsprocedure hier vinden.

 

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor bijzondere zaken als excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen en buitenschoolse en culturele activiteiten zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.

Chromebooks

Alle leerlingen van klas 1 hebben een eigen device (Chromebook of laptop) nodig.  

Kijk voor alle praktische informatie over RSG Wolfsbos op het ABC.