Login

Zo meld je je aan bij RSG Wolfsbos
Kies je voor Wolfsbos, dan ben je van harte welkom. De volgende stap is het aanmelden. Dit gebeurt middels een aanmeldingsformulier, wat bestaat uit twee delen; het ouderformulier dat je ouder(s) en/of verzorger(s) in moeten vullen en het onderwijskundig rapport dat door de basisschool moet worden ingevuld. Vervolgens stuurt de basisschool het dossier bestaande uit het ouderformulier en het onderwijskundig rapport naar RSG Wolfsbos. Dit gebeurt via de post, maar steeds vaker digitaal via OSO (overdracht service onderwijs).

Je wordt geplaatst in de opleiding van het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd.

Als je extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig hebt onderzoekt de commissie voor arrangeren van RSG Wolfsbos wat er nodig is. Soms vragen we de basisschool hiervoor om informatie. Ook kan het zijn dat we je uitnodigen voor een aanvullende test. Dit geldt in ieder geval als de basisschool het advies LWOO of PRO heeft gegeven. Hiervoor krijgen je ouders en de basisschool dan een uitnodiging. Om op tijd deze extra ondersteuning te kunnen regelen willen we graag dat de aanmelding dan voor de herfstvakantie wordt gedaan.

Aanmelden: formulieren en procedures 
Ouderformulier (digitaal invulbaar AF).docx
Ouderformulier (versie analoog).docx
 
Onderwijskundig rapport (digitaal invulbaar OKR).docx
Procedure aanmelding PO-VO.pdf
 
Procedure extra ondersteuning SWV.pdf
Stappenplan digitaal aanmelden BO naar VO via OSO.pdf
Aanmeldingen via EXCEL FORMAT voor OSO.xlsx
Checklist digitaal aanmelden bo naar vo.pdf

​Aanmelden voor LWOO en Praktijkonderwijs
Aanmeldingsprocedure voor lwoo en praktijkonderwijs docx.pdf
Bijlage aanmelding onderzoek.docx
Overzicht van de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.pdf