Login

Zo meld je je aan bij RSG Wolfsbos
Kies je voor Wolfsbos, dan ben je van harte welkom. De volgende stap is het aanmelden. Dit gebeurt middels een aanmeldingsformulier, wat bestaat uit twee delen; het ouderformulier dat je ouder(s) en/of verzorger(s) in moeten vullen en het onderwijskundig rapport dat door de basisschool moet worden ingevuld. Vervolgens stuurt de basisschool het dossier bestaande uit het ouderformulier en het onderwijskundig rapport naar RSG Wolfsbos. Dit gebeurt via de post, maar steeds vaker digitaal via OSO (Overstapservice Onderwijs).

Je wordt geplaatst in de opleiding van het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd.

Als je extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig hebt onderzoekt de commissie voor arrangeren van RSG Wolfsbos wat er nodig is. Soms vragen we de basisschool hiervoor om informatie. Ook kan het zijn dat we je uitnodigen voor een aanvullende test. Dit geldt in ieder geval als de basisschool het advies LWOO of PRO heeft gegeven. Hiervoor krijgen je ouders en de basisschool dan een uitnodiging. Om op tijd deze extra ondersteuning te kunnen regelen willen we graag dat de aanmelding dan voor de herfstvakantie wordt gedaan.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger


Documenten voor basisscholen ten behoeve van het aanmelden:
deel 2 - aanmeldingsformulier OKR - voor basisscholen.pdf
deel 3 - bijlage OKR voor aanmelding onderzoek LWOO of PRO.pdf
Checklist en stappenplan voor PO t.b.v aanmelden leerlingen.pdf
Aanleverbestand voor OSO (Excel).xlsx 

Aanmelden voor lwoo en praktijkonderwijs
Aanmeldingsprocedure voor lwoo en praktijkonderwijs 2022-2023.pdf
Overzicht van de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.pdf
Procedure extra ondersteuning SWV.pdf