Login

Aanmelden kennismakingsmiddag (voor leerlingen uit groep 7)Wolfsbosonderwijs werkt!
Wolfsbos stelt leerlingen in staat om te functioneren in een complexe samenleving, nu en in de toekomst. Wolfsbosonderwijs staat voor kwalitatief en modern onderwijs en voor een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Vanuit die veilige basis ontwikkelen kinderen zich maximaal op ieder niveau. Wolfsbosonderwijs biedt structuur en een stevig fundament met voldoende ruimte voor individuele aandacht en zorg.
Lees meer in ons manifest

VWO
HAVO
MAVO
VMBO
Praktijkonderwijs
ISK

Als school willen we bijdragen aan jouw ontwikkeling tot een persoon die:
Zelfstandig overwogen keuzes kan maken en hier ook voor staat.
Interesse heeft voor actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Niet alleen goed om zichzelf denkt maar ook oog heeft voor anderen.

• We hebben een 2-jarige brugklasperiode waar per klas 2 niveaus worden aangeboden. Je krijgt hierdoor ruimte en tijd om het juiste niveau te kiezen.

• Naast les in de klas organiseren we ook regelmatig excursies, uitjes, werkweken, gastlessen, projecten, schoolreisjes en sporttoernooien.

• De school heeft van leerlingen en ouders een 8 gekregen bij het tevredenheidsonderzoek!

• We zijn benieuwd naar jouw ambities. Leerlingen inspireren begint immers bij een goed onderwijsteam. De driehoek leerling - ouder – docent is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

• We gaan ervan uit dat gezondheid helpt bij mooie prestaties. Duurzaamheid, gezond leven en sport staan daarom centraal in alles wat we doen op Wolfsbos. Van het lesaanbod tot de lunch.

• Onze docenten hebben oog voor de laatste trends en ontwikkelingen en verwerken deze in het onderwijs. We zijn toekomstgericht en spelen in op wat er in de wereld gebeurt, maar hebben ook stevige wortels in de lokale maatschappij.

Leerlingen en docenten van Wolfsbos geven aan dat zij eerlijkheid, veiligheid, plezier met elkaar, elkaar helpen en humor in school essentieel vinden. Dat is een van de 7 GOUDEN REGELS van Wolfsbos.

Naar de brugklas, welke opleiding kies jij?

Locatie De Meander Je houdt van doen en wordt blij van vakken zoals schilderen, koken, zorg en groen. PRAKTIJKONDERWIJS
Locatie ISK Wanneer je een veilige school met veel aandacht, rust en structuur fijn vindt. ISK (Internationale Schakelklas)
Locatie Harm Smeenge Naast leren uit boeken, ga je ook graag zelf aan de slag om dingen te maken. VMBO
Locatie Groene Driehoek Je wilt het beste uit jezelf halen en eigen keuzes maken voor de toekomst. VWO HAVO MAVO

Sfeertje proeven!

Kennismaken Opleidingen
"Ik heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt op school."
"Mijn mentor is eigenlijk net een coach, ze denkt met mij mee en helpt waar het nodig is. "
"Op school krijg ik de ruimte om zelf ook met ideeën te komen."

Veel gestelde vragen

Wolfsbos heeft een zorgteam bestaande uit diverse specialisten zodat ook leerlingen met speciale behoeftes de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen.

Wolfsbos bestaat uit vijf gezellige schoollocaties op één terrein. We zijn kleinschalig georganiseerd, waardoor je gemakkelijk je eigen plek vindt binnen de school. De brugklasleerlingen van mavo, havo en vwo volgen al hun lessen in een eigen gebouw, met een eigen ingang, schoolplein en aula. 

Ja, in de pauze kan je in de kantine van alles kopen. Wolfsbos is een gezonde school, met zorg en aandacht voor het aanbod in de schoolkantines.