Login

Van de basisschool naar Wolfsbos

Natuurlijk is het best spannend, de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Je laat de basisschoolperiode achter je maar op Wolfsbos gaat er een nieuwe, uitdagende wereld voor je open.

"Het vergt moed om te groeien en te worden wie je echt bent."

Een nieuwe school, nieuwe klas, een lesrooster met nieuwe vakken, voor elk vak een andere docent en wellicht dat je nu 's ochtends wat verder moet fietsen. Toch zal je zien, dat het best snel went. Op Wolfsbos ben je WELKOM.


Kennismakingsactiviteiten groep 7 & 8

Als school willen we bijdragen aan jouw ontwikkeling tot een persoon die:
Zelfstandig overwogen keuzes kan maken en hier ook voor staat.
Interesse heeft voor actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Niet alleen goed om zichzelf denkt maar ook oog heeft voor anderen.
titel afbeelding

Kennismaken met Wolfsbos

De komende periode organiseren wij diverse kennismakingsactiviteiten voor jou en je ouders zoals de Open Dagen op 13 oktober en 18 januari. Wanneer je je aangemeld bij Wolfsbos, dan nodigen wij jou voor de zomervakantie uit voor een kennismakingsmoment. Zo kan je alvast kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je coach (mentor). De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs gaat zo bijna vanzelf! Het kennismakingsmoment voor 2024 is al bekend: woensdag 26 juni.

titel afbeelding

Start van de dag

Een schooldag op Wolfsbos begint om 8.15 uur met het eerste lesuur. Elk lesuur duurt 40 minuten. Tijdens de lesdag heb je een kleine en een grote pauze. In de pauzes ga je vaak samen met je klasgenoten naar de kantine of lekker even naar buiten op het schoolplein om wat te eten en te drinken. En natuurlijk om gezellig bij te kletsen met je vrienden en vriendinnen.

Sfeertje proeven!

Kennismaken Opleidingen
titel afbeelding

Sporten doe je binnen en buiten

Op de basisschool ben je vast gewend om gymnastiek te krijgen van je eigen onderwijzer of onderwijzeres. Op Wolfsbos krijg je gymnastiek van een docent lichamelijke opvoeding en het vak staat als L.O. op jouw rooster. Het schooljaar is opgedeeld in drie periodes, twee buitenperiodes en een binnenperiode. Tijdens de buitenperiode krijg je les in sporten zoals atletiek, hockey, voetbal, rugby en softbal. In de binnenperiode krijg je les in de sporthallen en dan komen onder andere basketbal, korfbal en turnen aan bod. En natuurlijk orginiseren we sportdagen en doen we mee aan de Cascaderun en diverse sporttoernooien.

titel afbeelding

Leren met je eigen laptop

Om je voor te bereiden op de digitale toekomst, werk je vanaf de brugklas met je eigen laptop. Bij de meeste vakken gebruik je je laptop tijdens de les om opdrachten te maken en te oefenen met de lesstof. Daarnaast gebruik je natuurlijk ook nog gewoon schoolboeken. Door de combinatie van boeken en digitale leermiddelen, kun je je eigen leerstijl ontwikkelen. Wolfsbos heeft een overeenkomst met de Rentcompany waar je ouders een laptop kunnen kopen met service en garantie. Als je zelf een goede laptop hebt, mag je die natuurlijk ook gebruiken! Algemene informatie over het aanschaffen van een device is te vinden op www.rentcompany.nl.

"Ik heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt op school."
"Mijn mentor is eigenlijk net een coach, ze denkt met mij mee en helpt waar het nodig is. "
"Op school krijg ik de ruimte om zelf ook met ideeën te komen."
titel afbeelding

Veel meer dan alleen les

Naast de gewone lessen bieden we in het programma ‘Wolfsbos Breed’ heel veel verschillende actieve workshops aan waaruit je kunt kiezen. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten binnen én buiten de school, zoals sporttoernooien, projecten, gastcolleges, vakbeurzen, uitwisselingen, werkweken naar het buitenland en naschoolse activiteiten. We zijn benieuwd wat jij gaat kiezen!

titel afbeelding

Je ouders horen wij graag

Natuurlijk willen jouw ouders weten hoe het met je gaat op school. Je ouders zijn altijd welkom; de mening en ideeën van ouders horen wij graag. Natuurlijk houden we je ouders op de hoogte van je ontwikkelingen en is er altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek. Voor ouders organiseren we mentoravonden, spreekavonden met vakdocenten en thema-avonden. Jouw coach (mentor) is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders. Als er problemen zijn nemen we contact op met je ouders, maar we vinden het ook fijn om je ouders te kennen als er geen problemen zijn. Willen je ouders meer doen voor de school? Dan kunnen ze actief meedoen als lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad.