Login

Wolfsbosonderwijs stelt leerlingen in staat om te functioneren in een complexe samenleving, nu en in de toekomst. Wolfsbosonderwijs staat voor kwalitatief en modern onderwijs en voor een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Vanuit die veilige basis ontwikkelen kinderen zich maximaal op ieder niveau. Wolfsbosonderwijs biedt structuur en een stevig fundament met voldoende ruimte voor individuele aandacht en zorg.

 Wolfsbosonderwijs werkt! Weten waar wij voor staan? Je leest het hier in ons manifest! 

 

 

 

Als school willen we bijdragen aan jouw ontwikkeling tot een persoon die:
Zelfstandig overwogen keuzes kan maken en hier ook voor staat.
Interesse heeft voor actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Niet alleen goed om zichzelf denkt maar ook oog heeft voor anderen.
Wetenschap en Techniek

Wetenschap & Techniek

Wolfsbos heeft een focus op wetenschap en techniek. Zo hebben we een ultra modern sciencelab waar je kan onderzoeken en ontdekken. Ook heeft onze school mooie praktijklokalen waar je zelf aan de slag gaat om dingen te bedenken en te maken. Hierbij kan je denken aan het het werken met een 3D-printer, drones laten vliegen zoals jij dat bedenkt, robotica, programmeren en nog veel meer.

Taal en Cultuur

Taal & Cultuur

Op onze school is aandacht voor verschillende talen en culturen. Zo kan je op de havo en het vwo naast de standaard engelse lessen ook Cambridge English volgen of drama kiezen als examenvak. Leerlingen op de mavo doen jaarlijks mee aan een uiwisselingsproject met Italië. Vmbo-leerlingen hebben het afgelopen jaar een 'Food Market' georganiseerd. Zo hebben de leerlingen zich verdiept in een land naar keuze door het maken van opdrachten over de geschiedenis, de cultuur, de geografie, geloof, een interview met een persoon uit het land en het leren groeten in de taal. En .... de leerlingen gingen zelf de keuken in om traditionele hapjes te maken!

"Ik heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt op school."
"Mijn mentor is eigenlijk net een coach, ze denkt met mij mee en helpt waar het nodig is. "
"Op school krijg ik de ruimte om zelf ook met ideeën te komen."
Modern onderwijs

Modern onderwijs

Onze school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem SOMtoday.
Via het leerlingenportal of de app heb je altijd toegang je rooster en je cijfers. Ook je ouders hebben toegang tot SOMtoday om jouw resultaten te bekijken. Ook werk je op school met je eigen laptop. Onze school heeft hiervoor een samenwerking met rentcompany.nl. Wolfsbos heeft een aantal 'lokalen van de toekomst'. Op deze manier onderzoeken wij hoe we in de toekomst meer lokalen of zelfs gebouwen kunnen aanpassen zodat het goed aansluit bij ons onderwijs.

Gastlessen, stages, bedrijfsbezoek

Gastlessen, stages, bedrijfsbezoeken en meer

Naast lessen op school worden er ook regelmatig activiteiten en workshops georginiseerd buiten de school. Ook werken we veel samen met diverse bedrijven in en buiten Hoogeveen. Zo gaan veel leerlingen stage lopen. Gaan klassen bij een bedrijf op bezoek om te kijken hoe het daar gaat of komt er iemand van een bedrijf een gastles geven op school. Ook doen we projecten in samenwerking met de gemeente, universiteiten, het hbo en het mbo.