Login

Praktijkonderwijs op Wolfsbos is onderwijs op maat. Bijzonder is dat wij de allereerste daltonpraktijkschool van Nederland zijn! Tijdens de daltonuren valt er voor jou wat te kiezen. Zo kijken we samen wat je leuk vindt, wat je wilt en wat je nodig hebt om dat te bereiken. Met de juiste begeleiding van onze docenten, werk je aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Naast de algemene vakken taal, rekenen, informatiekunde en lichamelijke opvoeding, krijg je ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die je later kunt uitoefenen. Vanaf de eerste klas volg je praktijklessen zoals hout, metaal, groen en koken. Om praktijkervaring op te doen, ga je op een of meerdere stages. Na het praktijkonderwijs kun je kiezen om meteen aan het werk te gaan of door te stromen naar het mbo. 

Als school willen we bijdragen aan jouw ontwikkeling tot een persoon die:
Zelfstandig overwogen keuzes kan maken en hier ook voor staat.
Interesse heeft voor actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Niet alleen goed om zichzelf denkt maar ook oog heeft voor anderen.
Benut je talent

Benut je talenten met praktijkopdrachten

Wij vinden het belangrijk dat jouw talenten en mogelijkheden zo goed mogelijk worden benut. De docenten stimuleren je om jouw talenten te ontdekken en om zo het beste uit jezelf te halen. Dat vraagt natuurlijk ook om jouw inzet. Door middel van uitdagende praktijkopdrachten bereiden we je goed voor op stage lopen. Tijdens de stage ontdek je of die richting echt bij je past. En of je nog een vervolgopleiding wilt doen of dat je ervoor kiest om aan het werk te gaan.

Help zelf mee er een feestje van te maken

Help zelf mee er een feestje van te maken

Lachen en dansen met je klasgenoten, dat kan tijdens de les maar ook op bijozndere momenten zoals de Sinterklaasviering, de jaarlijkse Kerstdisco, keuzemiddag activiteiten, klassenuitjes, excursies, theaterbezoek en musea bezoek. Leerlingen helpen mee om deze vieringen te organiseren. Naast de bijzondere feesten maken we van elke dag iets moois. Goed met elkaar omgaan en samen de goede dingen oppakken; dat vinden we belangrijk.

"Ik heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt op school."
"Mijn mentor is eigenlijk net een coach, ze denkt met mij mee en helpt waar het nodig is. "
"Op school krijg ik de ruimte om zelf ook met ideeën te komen."
Veel nieuwe vrienden

Elkaar leren kennen

Aan het begin van het schooljaar starten wij met de kennismakingsdagen. De eerste schoolweek organiseren wij leuke activiteiten waarbij jij je nieuwe klasgenoten goed leert kennen. Als je naar het praktijkonderwijs van RSG Wolfsbos gaat, hoor je aan het begin van het schooljaar wie jouw mentor is. Bij deze persoon kun je het hele schooljaar terecht met al je vragen. Ook heeft de mentor tijdens het schooljaar contact met jouw ouders. 

 

Niet alleen maar les

Niet alleen maar les

Naast de lessen doen we ook veel andere dingen. Je doet regelmatig mee aan maatschappelijke stageprojecten. Maar we doen nog veel meer! Het hele schooljaar organiseren we allerlei activiteiten en ieder leerjaar hebben we verschillende uitstapjes. Ook zijn we een Gezonde School, bewustwording van gezond en lekker eten staan in onze schoolkantine centraal. Zo hebben wij het vignet Gezonde School ontvangen. Dat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Daarnaast hebben wij ook thema certificaat 'Bewegen & Sport' gehaald.

Vragen & informatie Praktijkonderwijs
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij:
Robin Steenbergen, basisschoolcoördinator
E-mailadres: steljevraag@wolfsbos.nl

Veel gestelde vragen

In principe is er geen verschil tussen de mavo en het vmbo-tl. Het vmbo-tl is een niveau van onderwijs op de middelbare school in Nederland. De afkorting vmbo-tl staat voor ‘voorbereidend middelbaar onderwijs – theoretische leerweg’ en is het hoogste niveau van alle vmbo-opleidingen.

Elke leerling heeft een eigen mentor. Dit is ook gelijk het contactpersoon voor ouders/verzorgers. Mochten er speciale behoeftes zijn dan kan een leerling en/of ouder/verzorger dit kenbaar maken aan de mentor. Samen bekijken zij dan wat voor hulp er geboden kan worden. Zo heeft de school een zorgadviesteam om juist die leerlingen te begeleiden die dat nodig hebben.

RSG Wolfsbos bestaat uit vijf gezellige schoollocaties op één terrein. We zijn kleinschalig georganiseerd, waardoor je gemakkelijk je eigen plek vindt binnen de school. Zo volgen bijvoorbeeld de brugklasleerlingen van mavo, havo en vwo al hun lessen in een eigen gebouw, met een eigen ingang, schoolplein en aula.

Leerlingen kunnen op elke locatie iets te eten en/of te drinken kopen in de kantine. Een groot deel van het aanbod bestaat uit gezonde broodjes, fruit, salades en andere verantwoorde producten. Ook staat er een watertap in de kantines waardoor er voor de leerlingen altijd en onbeperkt gekoeld drinkwater beschikbaar is. Als school vinden we het belangrijk om leerlingen bewust te maken van gezonde voeding. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens de lessen of als onderdeel van een project.

Onze school kent een tweejarige brugklasperiode, waarbij in iedere klas twee niveaus worden aangeboden. Zo kun je met een mavo-advies starten in de mavo/havo-klas en met een basis-advies voor het vmbo in een basis/kaderklas. In de zogenaamde ‘dakpanklassen’ word je uitgedaagd het hogere niveau op te pakken. Dit heeft als groot voordeel dat je de tijd en de ruimte krijgt om te ontdekken wat je talenten zijn en welk opleidingsniveau daarbij het beste past. Aan het einde van het tweede jaar maak je samen met je ouders en met ons, de definitieve keuze voor een opleiding. 

Sfeer proeven!