Login

De GOUDEN REGELS van Wolfsbos

Waarden en normen vinden we belangrijk binnen onze school. Daarom zijn we met een werkgroep aan de slag gegaan om dit op een positieve manier concreet te maken. De Gouden Regels zullen zeker aan bod komen tijdens de lessen op school.

• Ik vind eerlijkheid, veiligheid, plezier met elkaar, elkaar helpen en humor in school essentieel;

• Ik voel me verantwoordelijk voor mezelf, elkaar en onze school Wolfsbos;

• Ik toon respect voor iedereen op school en accepteer dat iedereen anders is;

• Ik wil samen vooruit en ga uitdagingen aan;

• Ik los problemen op door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Op school werk ik altijd herstelgericht: naar mijn collega’s, leerlingen en ouders; .

• Ik houd me aan gemaakte afspraken en spreek anderen erop aan als dit niet gebeurt;

• Ik draag maximaal bij aan een duurzaam en gezond leefklimaat in Wolfsbos.